Kilde for gode tiltak for mer sykling

Sykkelstedet skal presentere et bredt spekter av tiltak, fra kampanjer og informasjonstiltak, til veganlegg og sykkelparkering.

Mer sykling er avhengig av et bredt spekter av tiltak og mange aktører som bidrar på forskjellige områder. Et godt utbygd og vedlikeholdt vegnett for sykling er grunnleggende. Men også sykkelparkering, garderober og dusj på arbeidsplassen, sykkelkart, kampanjer, skilting og samarbeid med kollektivtrafikken er tiltak som vil ha stor betydning.

SykkelstedetNår sykling oppleves som attraktivt for folk flest, vili sykkelen bli et naturlig valg som transportmiddel. Fra Malmö, Sverige. Foto: Trond BergetRegjeringen har gjennom Nasjonal transportplan satt et mål om at sykkeltrafikkens andel av alle reiser skal være 8% på landsbasis i 2023. Dette betyr at andelen i byer og tettsteder må ligge på mellom 10% og 20%. Dette er et nødvendig og ambisiøst mål, og som krever en tydelig prioritering av tiltak som fremmer sykling. Nytenkning både når det gjelder typer tiltak og prioritering av tiltak er nødvendig. Dette innebærer også tiltak som reduserer muligheten til å kjøre bil.

Nye tiltak

SykkelstedetSymboler for sykkelrute i blandet trafikk. Foto: Trond BergetSykkelstedet skal presentere et bredt spekter av tiltak, fra kampanjer og informasjonstiltak, til veganlegg og sykkelparkering. Noen av tiltakene er ennå ikke brukt i Norge, og vår intensjon er at Sykkelstedet skal bidra til at nye tiltak som fremmer sykling skal bli vanlig i Norge.

Økt sykkeltrafikk forutsetter en samlet innsats, og det er fokus både på tiltak som myndigheter som Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner har gjennomførings-ansvar for, og tiltak som bedrifter, organisasjoner og privatpersoner kan ta ansvaret for.

Nettstedet henvender seg til alle som ønsker å bidra til mer sykling; privatpersoner, organisasjoner, bedrifter, skoler, vegmyndigheter, helsemyndigheter, kollektivselskaper, boligselskaper og andre som vil bidra til miljø- og helsefremmende transport.

Nyheter hver uke

Sykkelstedet skal være dynamisk og i kontinuerlig utvikling; en interaktiv løsning der aktører etter hvert kan supplere med egne erfaringer og bidra til at innholdet utvikles. Har du tips til tiltak eller kommentarer til innholdet, så send oss en Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Hver uke vil vi presentere nye tiltak og oppdateringer. Disse vil også bli publisert på vår facebookside.

Sykkelstedet er etablert og utviklet av Syklistenes Landsforening med støtte fra Transnova.

Redaksjon: Morgan Andersson og Svein Fagervold. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.