Klikk på én av pilene for tiltak innenfor ett tema eller for én målgruppe, eller kryss av flere for kombinert søk.

TemaMålgrupper


Bakgrunnsstoff

Sykling gir bedre helse

Helseeffekten ved økt fysisk aktivitet, som sykling, er færre sykdommer, økt livskvalitet og flere leveår.

Ulike norske og utenlandske studier bekrefter at regelmessig, fysisk aktivitet beskytter mot en rekke livsstilsrelaterte sykdommer og plager, som hjerte- og karlidelser, diabetes type 2, ulike krefttyper og psykiske lidelser.

Les mer …

Sykling gir bedre miljø

Norsk klimapolitikk har som mål å redusere utslippene av klimagasser her i landet med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. Utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 2,5 til 4 millioner tonn innen denne perioden. Sykkelen, som miljøvennlig framkomstmiddel, er et viktig bidrag i dette klimaperspektivet.

Les mer …

Sykling gir bedre økonomi

Sykling er veldig bra for helsen vår. Det er også veldig bra for landets økonomi. Samfunnet kan spare milliarder på å legge til rette for økt sykling som transportmiddel og hverdagsaktivitet for befolkningen.

Les mer …