Klikk på én av pilene for tiltak innenfor ett tema eller for én målgruppe, eller kryss av flere for kombinert søk.

TemaMålgrupper


Resultater

Antall: 5 resultater funnet.

Resultater

Bysykkel

En bysykkelordning er fin måte å få innbyggere og tilreisende til å kunne ferdes i byen på en rask og effektiv måte. Det er et godt tilbud både som transportalternativ og som et miljøtiltak.

Les mer...


Resultater

Sykkel på tog, bane, buss og trikk

Muligheten til å ta med sykkelen på kollektive transportmidler øker potensialet for sykling, og vil øke bruken av både sykkel og kollektive transportmidler.

Les mer...


Resultater

Mekkeplass på flyplass

Å ta med sykkelen på fly har mange gode erfaringer med. Men vel framme på ankomstflyplassen venter en liten jobb: Sykkelen må gjøres kjørbar igjen etter flyturen.

Les mer...


Resultater

Del vegen

Sykling i blandet trafikk, dvs. sammen med biler og andre motorkjøretøy i kjørebanen, er den vanligste løsningen for sykling i Norge i dag, og vil være det i overskuelig fremtid. Det er derfor av avgjørende betydning at trafikantene deler på vegen og den plassen som er til  rådighet.

Les mer...


Blindsonespeil

Hvert år skjer i overkant av 60 trafikkulykker på grunn av store kjøretøyers blindsoner. God sikt i alle situasjoner i trafikken kan redde liv. Derfor er det spesielt viktig for myke trafikanters sikkerhet, som syklister og fotgjengere, at større kjøretøyer er utstyrt med blindsonespeil.

Les mer...