Klikk på én av pilene for tiltak innenfor ett tema eller for én målgruppe, eller kryss av flere for kombinert søk.

TemaMålgrupper


Resultater

Antall: 3 resultater funnet.

Resultater

Symboler for blandet trafikk

Symboler i kjørebanen synliggjør sykkelrute i blandet trafikk.

Les mer...


Resultater

Varsling om trafikkfelle

Varsling av trafikkfeller for syklister via internettsider er en effektiv måte å melde om feil i gate- og vegnettet. Mange kommuner har egne varslingssider.

Les mer...


Resultater

Del vegen

Sykling i blandet trafikk, dvs. sammen med biler og andre motorkjøretøy i kjørebanen, er den vanligste løsningen for sykling i Norge i dag, og vil være det i overskuelig fremtid. Det er derfor av avgjørende betydning at trafikantene deler på vegen og den plassen som er til  rådighet.

Les mer...