Klikk på én av pilene for tiltak innenfor ett tema eller for én målgruppe, eller kryss av flere for kombinert søk.

TemaMålgrupper


Resultater

Antall: 3 resultater funnet.

Resultater

Sykkelekspressveg

Sykkelekspressveger har blitt planlagt i flere land, inklusive Norge. Det er en høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander.

Les mer...


Resultater

Varsling om trafikkfelle

Varsling av trafikkfeller for syklister via internettsider er en effektiv måte å melde om feil i gate- og vegnettet. Mange kommuner har egne varslingssider.

Les mer...


Omlastningssenter for gods

Store og tunge lastebiler som kjører inne i bysentra utgjør en stor fare for ybeskyttede trafikanter; gående og syklende. Disse store kjøretøyene bør ikke kjøre inne i bysentra, og derfor er det behov for omlasting av gods til mindre kjøretøy.

Les mer...