• Tema:
  • Infrastruktur
  • Planlegging, arealbruk
  • Kollektivtransport
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Kollektivselskap
Formål

BysykkelBysykkelstativene i Oslo finnes mange steder i byen. Foto: Trond BergetBysykler gir byens innbyggere og besøkende mulighet til å sykle på kortere turer i byen selv om de ikke har egen sykkel. Bysykler profilerer byen på en positiv måte, og gir annonsører en god anledning til markedsføring. En bysykkelordning er et fint tiltak for å la folk venne seg til å benytte sykkelen til daglige gjøremål, og som et alternativ hvis ikke ens egen sykkel ikke er tilgjengelig.

Hvor

Bysykkelordninger er mest aktuelle i byer av noe størrelse. Dette gjelder for byer hvor bysyklene skal finansieres i hovedsak gjennom reklame, noe som krever et potensial for reklamefinansiering. I Norge finnes bysykler i Oslo, Trondheim, Drammen og Lillestrøm. Noen byer og steder har også utleie av sykler, i hovedsak beregnet på turister.

Beskrivelse

Bysykler har de siste 10 årene sett en rivende utvikling, og er nå inne i "4. generasjon", der datateknologien bidrar til økt brukervennlighet og nytte - bl.a. integrasjon med kollektivtilbud (ikke i Norge ennå).

Det er nå etablert bysykler i alle verdenshjørner, fra små ordninger (Lillestrøm med 50 sykler) til kinesiske mammut-ordninger med over 60.000 sykler innenfor én og samme kommune. For omtrent ti år siden var hovedaktørene JCDecaux (som opererer bl.a. VeLib i Paris) og Clear Channel (Oslo). Disse firmaenes hovedkonsept går ut på å tilby en kommune bysykler - kostnadsfritt - mot at de får adgang til det offentlige rom for utplassering av reklame som finansierer anskaffelse, utplassering og drifting av bysykkelordningen. I det siste har man sett andre finansieringsformer, uten eller med mindre reklame, noe som har medført  bl.a. høyere brukerpris.

BysykkelBysykler i London. Foto: Trond BergetDe fleste bysykkelordningene i utlandet baserer seg på dyrere abonnementskort (bortimot kr. 1.000 for de dyreste) og kort gratis bruksperiode (1/2 time) før taksameteret går, ofte med progressive rater. Dette er gjort fordi bysykkelkonseptet i utgangspunktet dreier seg om korte turer (maks 2-3 km, hvilket kan tilbakelegges innenfor tidsfristen) og høy bruksfrekvens av syklene. Dette setter også krav til korte avstander mellom stativene - i New York benyttes et rutenett på ca. 300m mellom stativene, slik at man ikke skal behøve å gå langt hvis ett stativ er tomt/fullt eller mellom stativ og målpunkt (butikk, kollektivknutepunkt, bolig, arbeidsplass, kulturinstitusjon).

I Norge har Clear Channel benyttet en noe annen modell: I Drammen, Trondheim og Oslo koster nå sesongkortet kr. 100. Dette personlige kortet gir brukeren adgang til å sjekke ut en sykkel og benytte denne kostnadsfritt i inntil tre timer før sykkelen må returneres til et hvilket som helst stativ. Er det behov for utvidet tid for sykling, kan brukeren umiddelbart sjekke ut en ny sykkel for inntil tre timer til med gratis bysykkel. Brukeren er selv ansvarlig for sykkelen: hvis den blir stjålet under bruk må brukeren beregne å måtte betale for en ny sykkel.

BysykkelBysyklene flyttes rundt i byen, slik at det til enhver tid er sykler i alle stativ. Foto: Trond BergetEn hovedutfordring med bysykler generelt er at trafikkstrømmen er asymmetrisk: om morgenen tømmes  f eks  stativer rundt boligområder raskt, mens sentrumsnære stativer fylles opp tilsvarende raskt. Om ettermiddagen går strømmen den andre veien. Topografi spiller også inn; sykkelstativene i byens høydedrag tømmes, mens det er vanskelig å få til en tilsvarende motstrømstrafikk fra lavereliggende områder. Dette avhjelpes ved at operatøren har lastebiler som frakter sykler fra fulle stativer til tomme. Antall lastebiler og den generelle trafikktettheten i byen har betydning for hvor velfungerende "contraflow"-ordningen virker.

En brukerundersøkelse utført for Oslo høsten 2012 viser at Bysykkelordningen er svært populær, ved siden av stor grad av tilfredshet hos brukerne.

BysykkelI Lyon står bysykkelstativene tett. Foto: Trond BergetI en rangering av bysykkelordninger i europeiske byer, ble Lyon i Frankrike kåret til den beste byen. I Lyon kan man bruke en sykke gratis i inntiil en halvtime, etter det er det en rimelig leie. Men bysykkelstativene står så tett i byen, at hvis en bare skal ta korte turer, har en i realiteten gratis sykkel. Det er nok grunnen til at om lag halvparten av alle som sykler i Lyons sentrale bydeler bruker bysykkel.