• Tema:
  • Planlegging, arealbruk
  • Jus/økonomi
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Kollektivselskap

Fjerning av henslengte og ramponerte sykler gjør det triveligere på sykkelparkeringen. Det er flere grunner til det. De tar de opp plass for andre sykler, det forsimpler gatebildet og det avskrekker andre fra å benytte sykkelparkeringen. Dette gjelder sykler som har stått en stund og åpenbart ikke ser ut til å bli hentet.

Mange sykkelbyer i utlandet  informerer om problemet, og  fjerner henslengte sykler for å oppgradere det offentlige rom og sikre plass til andre sykler.

Tilburg valgte en humoristisk tilnærming til problemet. Uidentifiserbare, forlatte sykler ble utstyrt med et «ansikt». Dette ble ikke bare gjort for å sette søkelys på saken, men også for å få økt oppmerksomhet på hittegodskontoret for forlatte sykler og for å vise de offentlige parkeringsfasilitetene for syklister. Kostnaden for en eier å hente sin inntauede sykkel er i underkant av hundre norske kroner.