• Tema:
 • Kollektivtransport
 • Bedrifter
 • Sikkerhet, atferd
 • Målgruppe:
 • Kollektivselskap
 • Transportselskap
 • Helsesektor
Formål

Blindsonespeil gir sjåføren av store kjøretøyer (lastebiler, busser) bedre mulighet til å se andre trafikanter som er nær kjøretøyet hans/hennes. Ved å montere blindsonespeil, vil syklister og andre trafikanter bli mer synlige for sjåføren. Blindsonespeilenes formål er å forbedre sikkerheten for andre trafikanter, spesielt fotgjengere, syklister og motorsyklister.

Hvor

Blindsoner rundt et kjøretøy er definert som områder sjåføren ikke kan se. Dødvinkel- eller blindsone er definert slik: "Blindsonen er det området rundt lastebilen der myke trafikanter står i fare for å bli truffet av lastebilen."

Spesielt blindsonen på høyresiden av kjøretøyet gjør en høyresving spesielt farlig. På grunn av høyt førerhus og kjøretøyets lengde vil blindsonen på en lastebil uten ekstra speil bli ekstra stor og farlig, og på grunn av dette er spesielt syklister som står ved siden av en lastebil i fare. Hvis lastebilsjåføren ikke er oppmerksom på syklisten, kan det oppstå farlige situasjoner.

Blindsonespeil monteres på alle større kjøretøy hvor sjåføren ikke ser området tett inntil bilen.

Beskrivelse

En rekke dødvinkelspeil og/eller kameraer er obligatorisk siden 2009 i EU. Fire typer speil vil gi lastebilsjåføren en bedre sikt rundt lastebilen, men fortsatt vil enkelte områder rundt lastebilen være usynlig for sjåføren.

 1. Frontspeilet: Begrenset utsikt over området rett foran lastebilen.
 2. Fortausspeilet: Begrenset sikt i feltet rett ved siden av høyre dør av lastebilen
 3. Hovedspeilet eller det store bakspeilet: Sikt som i et vanlig personbilspeil
 4. Breddespeilet: Utsikt over området ved høyresiden av lastebilen

Fra 2011 skal alle lastebiler i EU være utstyrt med blindsonespeil. Med slike speil og/eller kameraer kan hele området, til venstre og høyre for lastebilen sees, slik at bare et område bak lastebilen fortsatt vil være i en blindsone.

Eldre typer lastebiler er unntatt fra denne reglen, og vil da fremdeles utgjøre en fare for de myke trafikantene. Derfor er det viktig for det enkelte transportselskap å montere dette sikkerhetsutstyret på sine lastebiler; ingen sjåfør liker å kjøre med dårlig sikt.

I kjøretøyforskriften kapittel 30 er det fastsatt hvilke krav som presis gjelder for speil på forskjellige norske kjøretøy.

Supplerende tiltak

Mange lastebilprodusenter utforsker innføring av andre tekniske tiltak på sine lastebiler, som for eksempel radar eller ekkodeteksjon, kombinert med et automatisk bremsesystem. Lavere vinduer for bedre oversikt, som det er på mange bybusser og søppelbiler, prøves også ut på langtransport biler, fordi lastebiler kjøres også inn i tettbebygde strøk, og ikke bare på motorveier.

Justeringsplass for blindsonespeil - les mer her.

Lastebiler uten blindsonespeil - les mer her.

Virkninger

I følge forskningsinstitutt for de tyske forsikringsselskapene (Unfallforschung der Versicherer UDV) vil blindsonevarslingssystemer som resultat gi en tredjedel færre drepte.