• Tema:
  • Infrastruktur
  • Planlegging, arealbruk
  • Bedrifter
  • Sikkerhet, atferd
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Planlegger
  • Transportselskap
  • Arbeidsplass

Forskning viser at en vanlig varelevering i en europeisk by i hovedsak består av bare ett kolli av begrenset vekt, noe som gjerne kan fraktes med sykkel. Selv om mange leveranser er betydelig større, får de plass i varebiler som tar langt mindre plass og utgjør mindre risiko for andre trafikanter enn det store lastebiler gjør. Derfor trengs omlastningsterminaler, hvor varene fra tunge lastebiler kan lastes over til mindre biler og sykler.

Store og tunge lastebiler som kjører inne i bysentra utgjør en stor fare for ybeskyttede trafikanter; gående og syklende. Disse store kjøretøyene bør ikke kjøre inne i bysentra, og derfor er det behov for omlasting av gods til mindre kjøretøy.

Store lastebiler utgjør ikke bare en risiko inne i bysentra, de krever også stor plass. Dette medfører uønskede store manøvreringsareal for disse bilene i kryss og ved utkjørsler.