• Tema:
  • Infrastruktur
  • Informasjon
  • Sikkerhet, atferd
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Arbeidsplass
  • Skole/universitet
  • Bolig
  • Organisasjon

Varsling om trafikkfelleHull i asfalten på sykkelvegen kan medføre både punktering og velt. Her Lierbakkene, Lier kommune i Buskerud. Foto: Trond BergetVarsling av trafikkfeller for syklister via internettsider er en effektiv måte å melde om feil i gate- og vegnettet. Slik kan den enkelte syklist og innbygger bidra til at forholdene for sykling blir bedre. Fyll ut meldingskjemaet så fullstendig som mulig, da er sjansen størst for at feilen blir rettet raskt. Særlig er det viktig med riktig stedsangivelse.

Syklistenes Landsforenings nettsted kan man varsle om trafikkfeller for syklister over hele landet. Mange kommuner har egne varslingssider for feil på kommunal vei. Noen av disse er:

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Stavanger kommune

Drammen kommune