• Tema:
  • Infrastruktur
  • Planlegging, arealbruk
  • Informasjon
  • Sikkerhet, atferd
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Planlegger

Symboler for blandet trafikkSymboler i kjørebanen viser at her går ei sykkelrute i blandet trafikk. Foto: Trond BergetSykling i blandet trafikk er den vanligste løsningen for sykling. Det er derfor av avgjørende betydning at sykling i kjørebanen kan skje på en sikker måte og at de syklende følre seg trygge. Synliggjøring av ei sykkelrute i blandet trafikk er viktig, og med dagens regelverk er visningsskilt det virkemiddelet vi har.

Symboler for blandet trafikkVisningsskilt kan brukes for å synliggjøre sykkelrute i blandet trafikk.Syklistenes Landsforening har foreslått at symboler i kjørebanen, som viser sykkelrute i blandet trafikk, skal normeres. Slike symboler brukes i andre land, f.eks. Belgia og USA.

 Symboler for blandet trafikkSykkelrute i blandet trafikk. Portland, Oregon i USA. Foto: Trond Berget