• Tema:
 • Infrastruktur
 • Planlegging, arealbruk
 • Kollektivtransport
 • Kampanjer
 • Informasjon
 • Sikkerhet, atferd
 • Målgruppe:
 • Vegholder
 • Planlegger
 • Kollektivselskap
 • Transportselskap
 • Organisasjon

Del vegenTrafikkreglene anbefaler en forbikjøringsavstand på minimum 1,5 m når kjørende i bil kjører forbi en syklist. Tegning: Trond BredesenVi må dele plassen i kjørebanen; sykler, biler, busser, lastebiler, hester og andre kjøretøy (hest er i trafikken definert som et kjøretøy). Alle må få plass, og vi må respektere hverandres rett til å ferdes i kjørebanen.

Sykling i blandet trafikk det vanligste

Sykling i blandet trafikk er den vanligste løsningen for sykling. Det er derfor av avgjørende betydning at trafikantene deler på vegen og den plassen som er til  rådighet. Trafikkreglene har krav til hvordan man skal ferdes i trafikken. §12 omhandler forbikjøring,og det står i tredje ledd: "Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare for eller hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte."

Forbikjøringsavstand minimum 1,5 m

Del vegenSkilt i vegkanten i Frankrike som forteller at forbikjøringsavstanden er 1,5 m. Foto: Trond BergetVed forbikjøring av syklist, er dette utdypet i Statens vegvesens fortolkning av trafikkreglene: "Ved forbikjøring av syklende er det viktig at denne får særlig god plass. En sykkel lar seg ikke styre helt presist. Dessuten vil luftpresset fra forbikjørende lett bringe sykkelen ut av balanse. Halvannen meter bør normalt være minste avstand. Kan den syklende ikke få trygg plass, må forbikjøringen utsettes."

Denne forbikjøringsavstanden på 1,5 m er viktig for syklendes sikkerhet og trygghetsfølelse, og for at mang i det hele tatt tør å sykle. Internasjonalt er det en felles forståelse for at forbikjlring av syklist skal skje med minimum 1,5 m avstand.

Ikke lag kø

Del vegenBuss med budskap til bilister i Wellington, New Zealand.Oppstår det kø av biler bak deg når du sykler, plikter du å slippe disse forbi. Slipp trafikken fram på passende steder, stans om nødvendig. Unngå å ligge flere i bredden der dette skaper unødig hinder for andre kjørende. Ligg bare én syklist i bredden når det oppstår kø.

Samspill

Del vegenDel på veien! Et vanlig budskap langs vegen i USA, her i staten Oregon på vestkysten. Foto: Trond BergetSyklistenes Landsforening har utgitt et eget hefte om samspill på vegen, "Syklister tar ansvar". I 2013 innledet Statens vegvesen en samspillkampanje som heter "Del veien".

Del vegenSe opp for syklister! I Andalucia, Spania. Foto: Trond Berget