• Tema:
  • Kollektivtransport
  • På tur
  • Målgruppe:
  • Planlegger
  • Kollektivselskap

Sykkel på tog, bane, buss og trikkPlass for sykkel på Bybanen i Bergen. Foto: Rune JenssenEn fleksibel kombinasjon av sykkel og kollektive transportmidler vil bidra til å nå samferdselsmyndighetenes mål om økt bruk av sykkel og kollektiv. I Nasjonal transportplan er det et mål om at trafikkveksten i byer og tettsteder skal tas av sykling, gåing og kollektiv, og dette vil ikke være mulig uten at det legges til rette for en kombinasjon av disse transportformene.

Sykkelparkering og medtransport

Sykkel på tog, bane, buss og trikkSykler på trikk i Portland, Oregon i USA. Foto: Trond Berget Den mest effektive måten å kombinere sykkel og kollektive transportformer er å legge til rette for sikker og rask sykling fram til holdeplass/stasjon/kollektivterminal, og etablere tyverisikker sykkelparkering under tak nær perrong/påstigningpunkt. Men for mange vil muligheten for å kunne ta med seg sykkelen på transportmiddelet være av stor betydning, særlig hvis man har behov for sykkelen i begge ender av kollektivreisen. Eller at det er så stor stigning den ene veien at det oppleves som "umulig" å sykle. Da vil muligheten til å ta med sykkelen på transportmiddelet gjøre det mulig å sykle den ene veien.

Sykkelen tar liten plass

Det er noen begrensninger i muligheten for å ta med sykkel på kollektive transportmidler. Plassen ombord på transportmiddelet er ofte den største hindringen, men praksis mange steder viser at det ikke er store plassen som skal til for å kunne ta med sykkel. Sykkelen kan henges opp i forhjulet på en krok, noe som er vanlig både i trikk og på tog. På tog er det også mange steder deler av ei vogn med klappseter og sykkelstativ forbeholdt syklister og reisende med barnevogn, rullestol el.

Gratis i København

Sykkel på tog, bane, buss og trikkKøbenhavn: DSB legger ikke skjul på hvor sykler skal inn i S-togene! Foto: Trond BergetI Danmark innførte DSB i 2010 gratis transport av sykkel i alle S-tog i Københavnområdet. Tilbudet er senere blitt forbedret, med bedre plass i togene og ramper som gjør det lettere å få med seg sykkelen på stasjonene. DSB gjør ikke dette for å være snill, det er god butikk. Antall reisende som har med sykkel i toget er selvsagt økt, men også antall reisende totalt har økt betydelig.

I Oslo vurderer Ruter om det skal bli gratis å ta med sykkelen på buss, trikk og bane. Det vil utvilsomt gjøre det mer populært å kombinere sykling og kollektivreiser. Vanlig pris for sykkel i dag er barnebillett. Les mer her.