• Tema:
  • Infrastruktur
  • Kollektivtransport
  • På tur
  • Målgruppe:
  • Kollektivselskap

Mekkeplass på flyplassTil mekkeplassen! Foto: Trond BergetNår sykkelen sendes med fly kreves det vanligvis visse modifiseringer av sykkelen: Luft skal slippes ut av hjulene, pedaler vendes inn i ramma, og styret snus 90 grader slik at det er på langs av ramma. I tillegg kreves ofte at sykkelen skal pakkes inn i plast eller en pappeske.

For kunne sykle på sykkelen etter ankomst, må sykkelen gjøres kjørbar igjen, noe som krever verktøy ikke alle har med seg på reisen. En bensinstasjon har ofte blitt redningen, men det er ikke alltid en slik finnes.

Mekkeplass på flyplassMekkeplassen på flyplassen i Portland, Oregon i USA. Mekkestativet bakerst i bildet. Foto: Trond BergetBehovet kan løses enkelt, og uten store kostnader. En mekkeplass for sykler på flyplassen, med et utvalg av standard sykkelverktøy og kompressorpumpe til å pumpe opp hjulene. Naturlig plassering vil være etter ankomsthallen, men de som skal reise med fly vil naturlig nok også ha behov for hjelpen en slik mekkeplass vil gi.

Bildene viser mekkeplass for sykler på flyplassen i Portland i staten Oregon i USA. Portland er USAs fremste sykkelby. Mekkeplassen er plassert like ved stasjonen for flytoget, slik at reisende både til og fra flyplassen passerer stedet.